Hittade 133 jobb inom Militära yrken

Stabschef vid FMTIS Ledningsstödsenheten (OF1-2) på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Stockholm som Officer. Sista ansökningsdag 2023-02-28.

Ledningsstödsenheten (LSE) är en av FMTIS fem enheter som utför installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. LSE stödjer dessutom Högkvarteret och försvarsgrensstaberna med sambandscentraltjänst...

Stabsofficer (OR7) till Försvarsstabens strategienhet på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Stockholm som Officer. Sista ansökningsdag 2023-02-17.

Om enheten Strategienheten vid den nybildade Försvarsstaben leder utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning. Strategienhetens avdelning för försvarsplanering och...

Chef för planeringssektionen vid Norrbottensgruppen på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Boden som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2023-02-28.

Norrbottensgruppen (NBG) är en utbildningsgrupp, vars främsta uppgift är att utbilda en Hemvärnsbataljon, en granatkastarpluton, en pionjärpluton och en musikpluton. NBG har även uppgiften att stödja...

Officer till rollen som avdelningschef, Försvarsmaktens HR Centrum på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Stockholm som Officer. Sista ansökningsdag 2023-02-19.

Befattningen erbjuder Stimuleras du av att bidra till att skapa effektiva team tillsammans med kompetenta medarbetare? Har du intresse av att både leda och att skapa förutsättningar som gör...

Ledningssystemofficer på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Skövde som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2023-02-26.

Huvudsakliga arbetsuppgifter Ledningssystemofficeren vid Göta trängregementets stab tjänstgör vid planeringsavdelningen. Du funktionsleds av ledningssystemchefen. Du kommer att stödja regementets...

Swedec söker hundförare på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Eksjö som Soldat/Sjöman. Sista ansökningsdag 2023-02-05.

EOD- och sökkompaniet organiserar Arméns ammunitionsröjningsplutoner (EOD) samt avancerad sökpluton (ASÖK) och är en del av Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. Kompaniet...

Markstridsskolan söker Bekämpningsofficer tillika Stf C STA på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Skövde som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2023-02-28.

Markstridsskolans uppgift är att utveckla, utbilda och träna individer och insatsförband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan...

Markstridsskolan söker Arméns vapenofficer till UtbA på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Motala som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2023-02-24.

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt...

MSS söker erfaren kapten (OF2) till Utbildningsenhetens Taktikavdelning på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Skövde som Officer. Sista ansökningsdag 2023-02-24.

Om Markstridsskolan Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa...

Fordonsmekaniker till Materielunderhållssektionen på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Halmstad som Soldat/Sjöman. Sista ansökningsdag 2023-03-17.

Har du tidigare erfarenhet som fordonsmekaniker? Har du ett allmänt teknik intresse och tycker om att jobba varierat där fokus är på kvalité? Då kan jobbet som fordonsmekaniker vara något för dig! ...