Hittade 102 jobb inom Militära yrken

MHS H söker lärare i krigsvetenskap/taktik OF/SO till Utbildningsenheten. på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Halmstad som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2022-10-31.

Vid Utbildningsenheten bedrivs det utbildning av Försvarsmaktens framtida och nutida kollegor inom ramen för specialistofficers- och reservofficersutbildning. Vid taktikavdelningen utbildas det inom...

Chef Mission Support Element på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Ronneby som Officer. Sista ansökningsdag 2022-10-30.

Blekinge flygflottilj söker Chef till Mission Support Element till 172. stridsflygdivision Är du intresserad av att kunna vara med att påverka och utveckla verksamheten inom Mission Support Element...

Logistikofficer, OR6, till Sjukhuskompaniet på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Göteborg som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2022-11-30.

Befattningen erbjuder Som logistikofficer kommer du i det dagliga arbetet ingå i plutonsledningen, logistikpluton 1.sjukhuskompaniet.  Du planerar och utbildar både värnpliktiga och soldater på förbandet....

Tekniksystemledare (TSL) Luftvärn på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Halmstad som Officer. Sista ansökningsdag 2022-12-01.

Arméstaben söker Tekniksystemledare luftvärn inom sensor-ledningsområdet Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i...

Stabsofficer till stabsavdelningen, Rikshemvärnsavdelningen på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Stockholm som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2022-10-28.

Befattningen erbjuder Stabsavdelningen som ansvarar för samordning, samverkan och administrativt stöd till hela Rikshemvärnsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i tillväxt....

Logistikofficer till Bodens Artilleriregemente A 8 på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Boden som Officer. Sista ansökningsdag 2022-10-25.

Bodens Artilleriregemente A 8 är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning och Close air support. Vid regementet finns en stab, artilleriets stridsskola och en artilleribataljon. A...

Stabsassistent vid Lv 6 på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Halmstad som Soldat/Sjöman. Sista ansökningsdag 2022-10-23.

OM TJÄNSTEN Luftvärnsregementet i Halmstad är inne i en spännande och utvecklande period med införande av nya vapensystem och förband. För att möta utvecklingen önskar regementsstaben rekrytera...

Luftbevakningsoperatör på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Luleå som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2022-12-02.

Om verksamheten Upplands flygflottilj F16 har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison och har förband utplacerade över hela Sverige. 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon tillhör förbandet...

Taktikofficer till LSS UTV LUFT, Studieavdelningen på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Uppsala som Officer. Sista ansökningsdag 2022-10-31.

LSS UTV LUFT rekryterar taktikofficer med inriktning studier   Kort om enheten UTV LUFT: Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan vidmakthålls...

Markstridsskolan söker Bekämpningsofficer tillika Stf C STA på Försvarsmakten

Ett jobb på Försvarsmakten i Skövde som Specialistofficer. Sista ansökningsdag 2022-10-30.

Markstridsskolans uppgift är att utveckla, utbilda och träna individer och insatsförband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan...