« Gå tillbaka till sökresultaten

Miljöspecialist till Norrbotniabanan på Trafikverket i Umeå

Miljö- och klimatstrateg

Anställningsinformation

Omfattning: Heltid

Varaktighet: Tillsvidare

Anställningstyp: Vanlig anställning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Lön: Månadslön

Beskrivning av jobbet

Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Nu vi söker dig som vill jobba inom funktionen Miljö i projekt Norrbotniabanan, som är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå! Miljöspecialist till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter


I tjänsten som specialist inom miljö kommer du att arbeta med miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur. Du kommer att ingå som en del i projektorganisationen där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer.

Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande, med fokus på framtagande av förfrågningsunderlag för bygg- och anläggningsentreprenader i detta skede. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas, i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I tjänsten ingår också att driva programmets arbete med klimatfrågor, t ex genom branschsamverkan inom anläggning kopplat till klimatbesparande åtgärder.

I planerings- och projekteringsskedet kan dina arbetsuppgifter vara att säkerställa framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till väg- eller järnvägsplaner men också miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning. Även kravhantering kopplat till miljösäkring ingår. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma under samtliga skeden är framtagande och granskning av underlag för anmälningar och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet och andra miljöprövningsärenden.

Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Du kommer också att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläpp.


Övrig information


Intervjuer kommer att ske via Skype under vecka 27.Kvalifikationer


Vem är du?

Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående i ditt arbetssätt. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.

Vi söker dig som

Det är meriterande om du


Ansökan


De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Arbetsgivaren

Trafikverket

Umeå

www.trafikverket.se »

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Relevant erfarenhet för tjänst som Miljö- och klimatstrateg efterfrågas

Körkort krävs

Körkortskrav: B

Erfarenhetskrav: Miljö- och klimatstrateg

Ansökningsinformation

Ansök senast: 2021-07-01

Referens: 16:2021:130

Länk till ansökningsformulär »